KOLCZASTA PRZYJAŹŃ

Widowisko dla najmłodszych uczniów, traktujące o tolerancji i przyjaźni. Historia Jeżyka, wyśmiewanego przez innych z racji swej odmienności "dziwoląga", który nie może się z nikim się zaprzyjaźnić. Jednak kolczasta postać posiada sporo umiejętności i zalet, a otoczenie może się od niego wiele nauczyć. Tylko trzeba przezwyciężyć uprzedzenia i dać szansę na tę przyjaźń. W efekcie zdobędzie szacunek innych, a i samemu stanie się mniej "kolczasty", czyli wyeliminuje swoje kłopoty w relacjach z innymi.

Program porusza problem tolerancji wobec inności. W przypadku naszych adresatów dotyczy pozornie "błahej" odmienności w wyglądzie czy ubiorze, która nierzadko staje się przyczyną dziecięcych dramatów - wyśmiewania, dyskryminacji i wykluczenia z grupy. Nie stroni również od poruszenia problemu akceptacji wobec niepełnosprawnych kolegów.

Inne cele programu Kolczasta przyjaźń to: stymulowanie poczucia własnej wartości przez dziecko, kształtowanie umiejętności komunikowania się i współdziałania, pokazanie jak łagodzić napięcia emocjonalne i rozwiązywać konflikty w grupie. Postać Jeżyka promuje treści zawierające elementy racjonalnego odżywiania i higieny osobistej.

Nasza propozycja adresowana jest do uczniów klas 0-3 szkół podstawowych
(w przypadku niewielkich placówek dla całych szkół podstawowych)
Czas trwania jednego spotkania: ok. 45-50 minut
Jednorazowo na spotkanie zapraszamy do 150 uczniów.

Copyright 2008 Inspiracja/Adrian Lekan