W naszej ofercie dla szkół znajdują się:
> programy profilaktyczne,
> programy edukacyjne,
> interaktywne warsztaty.

Wykorzystujemy konwencję inscenizacji teatralnej jako atrakcyjną formę dla programu profilaktycznego. Problematyka dotyczy zagrożeń typowych dla młodych ludzi: uzależnienia, przemoc rówieśnicza, bezpieczeństwo. Spektakl jest punktem wyjścia do prelekcji i rozmowy z uczestnikami. Do każdego takiego programu dołączamy konspekty. Dostosowujemy się do życzeń i wymagań odbiorcy dotyczących czasu trwania programu, tematu prelekcji, treści konspektów bądź ankiet. Proponujemy również przeprowadzenia warsztatów interaktywnych z udziałem pedagogów, rodziców i dzieci. Przed realizacją warsztatów prowadząca Pani psycholog kontaktuje się z zamawiającym w celu omówienia formy spotkania.

Copyright 2008 Inspiracja/Adrian Lekan